• Op 9 november 2022 vond een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats.
  Eén van deonderwerpen was het voorstel van het bestuur om te komen tot nieuwbouw van de kleedaccommodatie.
  Voor besluitvorming over dit voorstel is statutair noodzakelijk dat 2/3 van het aantal leden hierbij ter vergadering aanwezig is.
  Geconstateerd is dat dit niet het geval was. Wel is het voorstel toegelicht.
  Voor besluitvorming over het voorstel is derhalve een tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering noodzakelijk.
  Tijdens deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering zal een schriftelijke en anonieme stemming worden gehouden.
  Via een stemformulier kan het tijdens de vergadering aanwezige lid aangeven of hij/zij vóór het voorstel is, tegen het voorstel is of zich onthoudt van stemming.
  Op het stemformulier hoeft de naam van het lid niet vermeld te worden.

  DUS KOM ALLEN NAAR DE ALV OP 23 NOVEMBER.

  Agenda:
  1. Voorstel bestuur over nieuwbouw kleedaccommodatie
  2. Stemming over voorstel
  3. Uitslag stemming
  4. PAUZE