• Als bestuur zijn wij blij dat de bal, zij het met beperkingen, weer kan en mag rollen. Het is fijn dat we
  weer kunnen trainen en voetballen en dat de niet-voetballers weer hun weg naar het sportpark
  weten te vinden. Wij hopen dat de omstandigheden en regels rond de sportbeoefening
  langzamerhand weer op een ‘gewoon’ niveau zijn. Daar hebben wij jullie echter wel bij nodig. Als
  bestuur kunnen we allerlei (al dan niet verplichte) voorzorgsmaatregelen treffen, het naleven van de
  regels is dan wel iets dat voor terugkeer naar dat ‘gewone’ noodzakelijk is. Daarom willen wij jullie
  uitdrukkelijk vragen de regels in acht te nemen; ook al is het niet altijd even eenvoudig of worden
  regels niet als logisch of zelfs tegenstrijdig ervaren. De belangrijkste basisregels zoals we deze bij de
  sv Hatto-Heim graag nageleefd zien teneinde ook anderen niet te besmetten zijn:
  - Volg de hygiëneregels van het RIVM.
  - Heb jij klachten, ook al zijn dat milde klachten; blijf thuis kom niet naar of op het sportpark en laat
  je testen.
  - Heeft een huisgenoot (inclusief de kinderen) klachten; blijf thuis en kom niet naar het sportpark
  tot de uitslag van de test duidelijkheid geeft.
  - Als blijkt dat er geen sprake is van corona na een test, dan ben jij weer van harte welkom.
  - Op het sportpark geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, tenzij men
  tot hetzelfde huishouden behoort.
  - Mocht jij gebruik willen maken van het clubhuis en/of het terras; dan wordt de gezondheidscheck
  gedaan.
  - Als alle vragen van de gezondheidscheck negatief beantwoord kunnen worden, dan kan jij gebruik
  maken van het clubhuis en/of terras. Wel vragen wij jou om je ten behoeve van het
  contactonderzoek van de GGD te registreren.
  - Bij het nuttigen van een consumptie is zitten verplicht. Er mogen geen consumpties staande
  genuttigd worden.
  - Stoelen en tafels mogen niet worden verschoven.
  - We houden in het clubhuis en/of terras 1,5 meter afstand tot elkaar tenzij men tot één
  huishouden behoort.
  Als bestuur hopen wij op jullie medewerking opdat wij met elkaar er voor zorgen om besmetting met
  gevolgen, niet alleen voor jou, maar ook voor jouw familie, vrienden, bekenden en/of de sv Hatto-
  Heim, te voorkomen.

  Het bestuur van de sv Hatto-Heim