• De technische commissie neemt de aanwezigen op deze avond mee in het nieuwe (te vormen) jeugdbeleid: nog meer sportplezier 3-18 jaar
    Op vrijdagavond 1 maart in ons clubhuis.
    De avond start om 19:00 uur met de inloop.
    Waarna om 19:30 uur het jeugdbeleid wordt gepresenteerd.
    Om 21:00 uur sluiten we de bijeenkomst af met een hapje en een drankje waarbij iedereen zijn eerste gedachten en ideeën met elkaar kan delen.