•  

   

  Vanaf 1 juli 2020 mag en is ons clubhuis weer open. Vol enthousiasme en overgave werd er donderdag 2 juli weer volop getraind en gebruik gemaakt van het clubhuis en het terras. Het was voor velen weer wennen om aanwezig te zijn op het sportpark, maar ook dat er vanuit de Rijksoverheid COVID-19 voorwaarden gesteld zijn aan het openstellen van het clubhuis en terras. Wij begrijpen dat het in de praktijk niet altijd even eenvoudig is om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. Temeer het overzicht bij al die soms tegenstrijdig en inconsequent overkomende richtlijnen en voorwaarden verloren kan gaan. Wij hebben er echter als vereniging en als individueel lid wel naar te handelen en dit ook te accepteren.

  De al dan niet toevallig voorbij komende BOA’s hebben ons donderdagavond nog van wat aanvullende adviezen voorzien. Adviezen om op te volgen voor alle duidelijkheid. Bij een controle op naleving en handhaving van deze adviezen, in combinatie met de geldende voorschriften, kan het mogelijk verder gaan dan het volstaan met een waarschuwing. Te denken valt daarbij aan een boete voor de vereniging van € 4.000,00 of een boete per persoon van € 400,00. De vereniging kan dus zo maar de dupe worden van het handelen en gedrag van de leden. Leden die niet de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van opgelegde richtlijnen en deze niet willen accepteren.

  Een uiterste consequentie bij het niet naleven van de richtlijnen kan zijn dat wij het clubhuis en het terras weer moeten sluiten.  Teneinde dit te voorkomen doen wij een klemmend beroep op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en het in achtnemen van tenminste de navolgende regels:

  -      Was regelmatig jouw handen en maak gebruik van de desinfecterende middelen bij in- en uitgang van het clubhuis.

  -      Hou, als jij 19 jaar of ouder bent, onderling 1,5 meter afstand.

  -      Nuttig jouw drankje zittend en niet staand aan een tafel.

  -      Volg de looplijnen in het clubhuis en denk niet ‘die zijn er voor een ander aangebracht’.

  -      Neem niet de kortste weg omdat jij denkt dat je toch niemand tegen zult komen.

  -      Zorgt bij een activiteit voor de voorwaarden, bv door bij een BBQ meer dan één BBQ benutten, dat voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand.

  -      Volg de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilligers in het clubhuis op en accepteer deze zonder ongepast weerwoord. Zij doen dit voor jou en ons, teneinde op een goede wijze het clubhuis open te kunnen houden en jou een plezierige ‘derde helft’ te bezorgen.

   

  Het bestuur van de sv Hatto-Heim