•  

   

   

  In het wedstrijdprogramma van de KNVB is zaterdag 24 oktober 2020 om 14.30 uur de lokale derby sv Hatto-Heim - vv Hattem opgenomen. Echter; de maatregelen van het kabinet van 29 september 2020 werpen hun schaduw vooruit. Er moet de 24e oktober rekening gehouden worden met twee scenario’s; spelen zonder publiek of een wedstrijd met toeschouwers. In de laatstgenoemde situatie gaat het bestuur er van uit dat er dan maximaal 250 toeschouwers aanwezig mogen zijn.    

  Als de wedstrijd zonder toeschouwers gespeeld moet worden, dan blijft het aanvangstijdstip 14.30 uur. Als bij de wedstrijd wel toeschouwers aanwezig mogen zijn, dan is de aanvang van de wedstrijd om 19.00 uur.

  Het bestuur van de sv Hatto-Heim heeft gemeend dat zij zich, ondanks de onzekerheid, desondanks moet voorbereiden op een wedstrijd met maximaal 250 toeschouwers. Om de organisatie in goede banen te kunnen leiden en handhaving mogelijk is, betekent dit het volgende:

  • Onder het begrip ‘toeschouwer’ valt op basis van informatie van de gemeente Hattem en de KNVB ook de jeugd tot en met 17 jaar.
  • Uitsluitend voor leden van de sv Hatto-Heim vanaf 13 jaar is het mogelijk om zich digitaal, of door aanmelding bij de secretaris, in te schrijven voor een toegangskaart.
  • De leeftijd van 13 jaar wordt gehanteerd vanwege het, gelet op de begin – en eindtijd, mogelijk niet zelfstandig kunnen en mogen bezoeken van de wedstrijd.  
  • Digitaal inschrijven kan via het mailadres derby@svhattoheim.nl .
  • Men kan zich slechts één keer inschrijven; dus niet meerdere keren via verschillende mailadressen om de kans te vergroten.
  • Inschrijven kan tot en met 18 oktober 2020.
  • Invulling van het aantal toeschouwers zal plaatsvinden via loting.
  • Uit de aanmeldingen wordt onder notarieel toezicht de 250 toeschouwers getrokken.
  • De kaarten zijn op naam en niet overdraagbaar. Bij het onverhoopt niet kunnen bijwonen van de wedstrijd wordt de kaart ingeleverd en vindt aanvullende trekking plaats.
  • De geldende COVD-19 regels zijn onverkort van toepassing.
  • Onder voorbehoud van nadere regelgeving kunnen wijzigingen plaatsvinden. Deze worden via de social media en ledenbrief gecommuniceerd.

  Wij begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is voor de voetbalsupporters van beide verenigingen. De complexiteit van de regelgeving en de toezicht naleving hiervan noopt hier echter toe. Wij hopen op uw begrip.

  Het bestuur van de sv Hatto-Heim