• Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering, tevens info avond over de bouwplannen, stonden er een aantal punten op de agenda.

  De opening werd gedaan door de nieuwe voorzitter Henk Bultman en hij gaf aan blij te zijn dat vele leden de weg naar het clubhuis gevonden hadden.

  Tevens een woord van dank aan de mensen die het clubhuis weer in kerstsfeer om getoverd hadden.

   

  In het bestuur was nog een vacature, namelijk die van secretaris. Het bestuur stelde voor om Tonny Harmsen te benoemen in deze functie. Dit werd met algemene stemmen aangenomen.

  De rekening en de begroting werden doorgenomen en waar nodig toegelicht. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles zag er zeer verzorgd uit. Met dank aan de mensen die op de achtergrond meewerken.

   

  Na de pauze stond de avond in het teken van informatie over de bouwplannen op ons sportpark.

  De bouw- en financiële commissie heeft de afgelopen tijd veel in kaart gebracht en dit resultaat werd uitgelicht in 4 mogelijke opties.

  Na een korte toelichting werden er tekeningen verspreidt waar een ieder zijn of haar ideeën op aan kon geven.

  Ook het financiële plaatje werd in deze meegenomen en aan het eind werd duidelijk, als je goed je oor ter luister legde, dat nieuwbouw toch de voorkeur heeft.

  De bouwcommissie zal 2 opties meenemen en verder uitgaan werken.

  Het bestuur hoopt zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar duidelijkheid te geven hoe nu verdere stappen gedaan kunnen worden.

   

  Tussendoor bood Arjan de Haas de vereniging nog een cadeau aan in de vorm van een geel/blauw vogelhuisje. Hij is jaren uit Hattem weggeweest maar voelt zich weer erg op zijn plek binnen de club. Een gevoel van thuiskomen. Het vogelhuisje zal een mooi plekje krijgen op ons sportpark.

   

  Al met al een zeer geslaagde avond die in een goede sfeer verliep. Duidelijk werd, dat de leden de club een warm hart toedragen en zin hebben om samen met het nieuwe bestuur de volgende stappen te maken in de groei en bloei van onze vereniging.