• De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat vanaf komend weekend vaker controleren of mensen bij sportverenigingen zich aan de coronamaatregelen houden.

  Geconstateerd wordt dat bij sportclubs het besmettingsaantal stijgt. Als voorbeeld in de omgeving kan de vv Heino dienen, waar twee teams dit weekend niet aan de competitie kunnen beginnen en de spelers per direct in quarantaine moesten. De geconstateerde stijging betekent dat boa's dit weekend extra op de sportclubs te vinden zullen zijn. Zij zullen de aanwezigen op het sportpark op de regels wijzen bij het niet naleven hiervan. Wij kunnen dus niet uitsluiten dat ook wij als sv Hatto-Heim bezoek krijgen op het naleven van de coronaregels.

  Als bestuur willen wij benadrukken dat iedereen de regels moet naleven bij een bezoek aan het sportpark. Dat geldt zowel om de velden als in het clubhuis en het terras. Ga dus niet ‘gezellig’ bij elkaar staan, maar houdt, tenzij men tot hetzelfde huishouden behoort, de 1,5 meter afstand. Zowel langs de velden als in het clubhuis, maar ook op het terras onder de parasols. Er kunnen zitjes gecreëerd worden buiten het terras met in achtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand. 

  Het is in ons aller belang  dat we de regels met elkaar naleven en dat we elkaar hierop aanspreken. Niet alleen uit clubbelang, maar ook uit persoonlijk belang. Voorkomen moet worden dat het aanwezig zijn op het sportpark mogelijk consequenties kan hebben voor het gezin en de werksituatie. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. Alleen op deze manier kunnen we de komende periode samen blijven voetballen, naar wedstrijden kijken en gezellig van de derde helft genieten.  Als we ons aan de regels houden, voorkomen we dat er extra maatregelen genomen moeten worden door bijvoorbeeld de gemeente.

  Als bestuur drukken wij iedereen op het hart om alert te blijven op corona gerelateerde klachten. Treden die op, blijf dan thuis en laat je testen.

  De belangrijkste regels zijn:

  -      Volg de hygiëneregels van het RIVM.

  -      Op het sportpark geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, tenzij men tot hetzelfde huishouden behoort.

  -      Mocht jij gebruik willen maken van het clubhuis en/of het terras; dan wordt de gezondheidscheck gedaan.

  -      Als alle vragen van de gezondheidscheck negatief beantwoord kunnen worden, dan kan jij gebruik maken van het clubhuis en/of terras. Wel vragen wij jou om je ten behoeve van het contactonderzoek van de GGD te registreren. De gezondheidscheck en het registratieformulier tref jij aan bij de ingang van het clubhuis/terras.

  -      Bij het nuttigen van een consumptie is zitten verplicht. Er mogen geen consumpties staande genuttigd worden.

  -      Stoelen en tafels mogen niet worden verschoven.

  -      We houden in het clubhuis en/of terras 1,5 meter afstand tot elkaar tenzij men tot één huishouden behoort.