• Beste spelers en ouders/verzorgers,

    Hierbij ontvangen jullie de voorlopige indeling van de HMC voor het seizoen 2024-2025.
    Deze indeling is ‘voorlopig’ omdat er in de komende periode nog mutaties (aan- en/of afmeldingen kunnen plaatsvinden die van invloed zijn op de samenstelling van de teams.