• De eerste van de drie inloopavonden zit er op. Wij kunnen terug kijken op een zinvolle bijeenkomst. Aan de hand van de speerpunten en doelstellingen van het interim bestuur voor de komende periode werden de aanwezigen door het programma geleid. Tijdens de koffiepauze kon men voor zichzelf of in groepjes zich buigen en brainstormen over de speerpunten en doelstellingen. Maar ook over wat er gemist wordt, wat zou er aan toegevoegd kunnen worden, welke actie en/of stappen zijn nodig om het resultaat van de speerpunten en doelstellingen te bereiken, hoe kan betrokkenheid en beweging  gecreëerd worden, maar ook wat zou je het interim bestuur verder willen meegeven.

  Na de koffie ontstond er een geanimeerde dialoog en kon door de aanwezigen met tevredenheid worden teruggezien op de deze inloopavond. Een lichte teleurstelling was dat de belangstelling minder was dan verwacht. Jammer, temeer omdat de avond een inhoudelijk succes was.

  Maar niet getreurd!; voor degenen die niet in de gelegenheid waren zijn er nog mogelijkheden. Er volgen nog twee inloopavonden, te weten:

  Maandag 12 november 20.30 uur

  Dinsdag 13 november 20.30 uur

  Doel inloopavonden

  Op deze inloopavonden willen wij jullie informeren over welke zaken we de komende periode zullen oppakken en met welk doel. Hierover willen wij met jullie in gesprek gaan en toetsen of we met elkaar op dezelfde golflengte zitten. Dus het checken van (wederzijdse) verwachtingen.

  Aangezien de leden de vereniging vormen gaat het dus jou als lid direct aan. Jij komt toch ook op één van de twee avonden? Het spreekt voor zich dat ouders van jeugdleden ook aanwezig kunnen en mogen zijn.

  De inloopavonden worden gehouden in het clubhuis. Graag gaan we op een van de avonden met jou in gesprek!

  Het interim bestuur