•  

     

    De afgelopen periode konden en mochten wij niet of nauwelijks gebruik maken van onze kleedaccommodatie en clubhuis. Dat ontslaat ons echter niet van onze zorgplicht om de accommodatie ’als een goed huisvader’ te onderhouden. Ook al staat de optie voor nieuwbouw nog  in de planning.

    Bij het mogen hervatten van alle voetbalactiviteiten en het weer gebruik mogen maken van de accommodatie dient deze dan ook in deugdelijke staat te zijn. Omdat er daarnaast in het nieuwe ontwerp van de accommodatie ook ruimte is voor gedeeltelijke herbestemming van huidige ruimtes, wordt gestart met het (deels) vervangen van het dakleer en een cv-ketel. Deze vervanging past, zoals gesteld, binnen de kaders van de nieuwbouw.