• Op 26 en 27 september zullen er asfaltwerkzaamheden aan het toegangspad plaats vinden.
    Dit kan betekenen dat bevoorrading deze dagen niet mogelijk is.
    Het toegangspad is gestremd voor al het verkeer.
    De donderdagavond is het pad wel beschikbaar.
    Tijdens deze avond dient u echter wel rekening te houden met ongelijkheden.