• 1. Gedrag

  Je dient je netjes en correct te gedragen op en rond de voetbalvelden, zodat je de naam van S.V. Hatto Heim niet schaadt. Ook je taalgebruik, gebaren horen daar bij.

  2. Tijd

  Je bent op het afgesproken tijdstippen aanwezig voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten namens S.V. Hatto Heim.  

  3. Afmelden

  Indien je niet aanwezig kunt zijn op wedstrijden, trainingen of andere activiteiten van S.V. Hatto Heim meld je dat op tijd op de afgesproken wijze met de trainers/leiders.

  4. Materiaal

  Je bent zuinig op wedstrijd/ en trainingsballen, hesjes, doelen en andere voetbalmaterialen en zorgt dat je eigen spullen, zoals voetbalschoenen, teneus, douchespullen e.d. netjes en verzorgt zijn. Er wordt een schema opgesteld voor corveewerkzaamheden.

  5. Waardevolle spullen

  Neem niet onnodige waardevolle spullen mee naar het voetbalveld. Indien je ze toch bij je hebt, laat het dan niet slingeren in de kleedkamer, maar verzamel het in een goederenzak o.i.d. en geef het af in de kantine, aan je leider tijdens de wedstrijden of neem het mee naar het trainingsveld.

  6. Vervoer

  Er wordt een vervoerschema opgesteld door de leider, warabij je ouders worden ingedeeld. Indien men als ouder is verhinderd,  zorgt men zelf voor vervanging en geeft men dit door aan de leider/trainer van het elftal.

  7. Blessure

  Als je een blessure hebt, neem je z.s.m. contact op met de trainer/leider. De trainer/leider neemt dan evt. contact op met de verzorger van SV Hatto Heim om verdere behandeling te bespreken en zonodig een afspraak te maken. Je doet er alles aan om z.s.m. weer fit te worden door de aanwijzigingen van de verzorger goed op te volgen. Tijdens wedstrijden ga je ondanks je blessure toch mee met je team om hen aan te moedigen.

  8. Trainen

  De trainingopkomst is van groot belang om te bepalen of je speelt of wissel staat. Vanaf JO9 tot JO19 wordt steeds meer nadruk gelegd op de prestatie, waardoor ook factoren, zoals mentaliteit, inzicht en techniek (MITsysteem) steeds een grotere rol gaan spelen.

  9. Samenstelling teams

  Aan het begin van het seizoen worden de teams samengesteld. Gedurende het seizoen wordt individueel gekeken of je van elftal gaat wisselen op basis van het MIT systeem. Dit wordt bepaald door de technische commisie (TC) en trainers. Indien er zich nieuwe leedn bij SV Hatto Heim melden wordt gekeken of ze kunnen worden ingedeeld in een team of dat ze voorlopig alleen kunnen meetrainen.

  10. Consequenties/gevolgen

  Als je je niet houdt aan deze regels kan dat gevolgen hebben, zoals minder speelminuten, extra werkzaamheden (bijv. corvee) of zelfs schorsingen voor 1 of meerdere wedstrijden. In eerste instantie is de trainer/leider verantwoordelijk en maakt afspraken met het team. De trainer/leider is verantwoording schuldig aan de TC. Deze beoordeelt uiteindelijk of er juist is gehandeld.