• Het was een bijzondere dag voor Björn K. deze zaterdag de 11e mei van het jaar 2019. Björn K. ging er namelijk op uit. Het was mooi weer en dus had hij er schik van om de wijde wereld in te trekken. Het speltje van Nassau op de borst geprikt en fietsen maar dacht Björn. Na een mooi stukkie jakkeren kwam hij aan bij een soort van weiland waarin 22 schapen liepen en twee Border collies.
  Björn stond het eens even gade te slaan en zag toen iets opmerkelijks. 11 schapen waren voorzien van gele en blauwe stip en de andere 11 hadden naast de gele een rode stip. Bovendien leek het alsof de collies ieder een eigen groep van 11 schapen in de gaten moest houden. U raadt het al de ene hond had een geelblauwe halsband en de andere een geelrode.
  Björn keek ontspannen in het rond en floot af en toe een vrolijk deuntje. Na een tijdje merkte hij op dat wanneer hij floot de schapen met de gele en de rode stip steeds begonnen te mekkeren en de collie met roodgele halsband begon te blaffen. Dat deed die collie trouwens ook wanneer een schaap met geelblauwe stip richting de voederbak liep, die collie zorgde steeds dat het voor de schapen met geelblauwe stip onmogelijk was om de voederbak te bereiken. Heel opmerkelijk.
  Hoewel Björn K. een leuk deuntje floot werd het gemekker van de schapen met rode en gele stip steeds heviger, sommige schapen begonnen op een gegeven moment zelfs om te rollen. Heel bizar. Weer andere schapen met rood en gele stip begonnen te bokken tegen de schapen met geelblauwe stip. Dit tot onvrede van de collie met geelblauwe halsband, die overigens gedurende het gehele spektakel vrij rustig bleef.
  Op een gegeven moment brak er een schaap met geel en rode stip uit de weide. Na veel vijven en zessen lukte het Björn K. om samen met één van beide collies het dier weer binnen de hekken te krijgen.
  Het oorverdovende gemekker van de schapen met geel rode stip ging Björn K. niet in de koude kleren zitten en dus besloot hij om maar te stoppen met het fluiten van het vrolijke deuntje. Hij had genoeg schapen gezien en besloot verder te fietsen de wijde wereld in.

  Kortom, het was weer een gezellige middag met een stelletje zeurende gasten. Chapeau voor Björn K. dat hij zo rustig bleef. Het spel ging op en neer, de eerste helft had Hatto Heim de beste kansen en de tweede helft nekte een zondagsschot de geelblauwen. Volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen. Voor de verandering gaan de mannen van het zesde dan weer richting de polder alwaar ASVD 8 gastheer zal zijn.