• Vaststelling jaarrekening en benoeming (interim) bestuur zijn de belangrijkste punten.
    Een uitgebreidere agenda hangt in het clubhuis of is verkrijgbaar op verzoek.
    U kunt zich in verbinding stellen met één van de bestuursleden.
    Financiële stukken worden niet toegezonden maar zijn op de avond in te zien voorafgaand aan de vergadering.

    Namens het Bestuur
    Andries Agterhuis voorzitter