1. Opening
  2. Bestuursverkiezing

  Het bestuur stelt voor om Tonny Harmsen te benoemen in de vacature secretaris.

  Tegenkandidaten kunnen tot en met 14 december 2019 gesteld worden bij het bestuur.

  1. Jaarrekening 2018-2019
   1. Verslag Kascommissie
   2. Vaststellen Jaarrekening/decharge penningmeester
   3. Verkiezing Kascommissie
  2. Gewijzigde begroting 2019-2020
  3. Sluiting

   De rekening en begroting liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.

   

  Aansluitend aan de ALV willen wij jullie graag informeren omtrent de vorderingen en 4 opties voor het renoveren of nieuw te bouwen kleedkamers.