• Het bestuur wil nogmaals nadrukkelijk aangeven dat het strikt verboden is om het sportpark te betreden.


    Dus ook niet voetballen op het kunstgrasveld.


    Vanuit de overheid is duidelijk te kennen gegeven dat er geen enkele activiteit plaats mag vinden.