• Korte introductie voor diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen.
  Mijn naam is Jeannette Harmsen-Lindeboom.
  Na mijn medische opleiding heb ik eerst 15 jaar met plezier gewerkt als doktersassistente.
  Na de geboorte van dochter Simone heb ik mijn werk weer opgepakt in Revalidatiecentrum
  Vogellanden te Zwolle, eerst als medisch secretaresse binnen de kliniek en nu alweer enkele
  jaren als coördinator van deze kliniek. Al met al hier ook alweer 23 jaar werkzaam. Ik ben dus
  bekend met medische zaken en geheimhoudingsplicht.
  In samenspraak met het bestuur van sv Hatto-Heim ben ik aangesteld als Vertrouwen Contact
  Persoon (VCP-er) binnen de vereniging.
  Dit betekent dat, mocht er een geval plaatsvinden binnen de vereniging van grensoverschrijdend
  gedrag, je bij mij terecht kan met je melding hiervan.
  Het kan gaan om discriminatie, pestgedrag, geweld (fysiek of verbaal), maar ook om (seksuele)
  intimidatie. Kortom: voel jij je niet veilig binnen de vereniging, blijf er dan niet mee rondlopen.
  En misschien signaleer je iets wat je ‘niet oké lijkt’ of waarover je twijfelt, kom ermee.
  Schroom niet en meld je bij mij. Ik ben het best bereikbaar via het mailadres: vcp@svhattoheim.nl
  (of evt. tel: 06-38254248/liefst via Whatsapp).
  Ik luister naar je en kijk samen met jou hoe je geholpen kunt worden.
  En natuurlijk ga ik integer en zorgvuldig om met jou melding.
   
  Telefoonnummer is 06 - 38 25 42 48

  Protocol Vertrouwens Contact persoon

 • VertrouwensContactPersoon Sportkoepel

 • De sv Hatto-Heim wil een veilige (familie)vereniging zijn, waar iedereen met plezier actief de voetbalsport kan beoefenen en/of als vrijwilliger de vereniging kan ondersteunen en supporter kan zijn. Ondanks dat de sv Hatto-Heim een gedragscode hanteert waarin de omgangsvormen beschreven worden, valt grensoverschrijdend gedrag niet altijd te voorkomen. Als vereniging tolereren wij grensoverschrijdend gedrag niet. Daarom hebben wij de functie van VertrouwensContactPersoon (VCP-er) ingesteld.

   

  Mocht jij als lid toch te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag, zoals verbale of non-verbale (seksuele) intimidate, machtsmisbruik, pesten, agressie, geweld of discriminatie, dan kun je contact opnemen met onze VCP-er.

  Maar ook bij het signaleren van ontoelaatbare situaties, als je vermoedens in die richting hebt of als je zelf ergens van beschuldigd wordt kan je terecht bij de VCP-er.

   

  De VCP-er is er alleen voor jou. Je kan de VCP benaderen via de telefoon (liefst whatsapp of laat een ingesproken bericht achter )of via de mail.

  De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je, helpt je je verhaal op een rij te zetten en weet waar je evt. terecht kan voor hulp. Daarbij wordt alles wat jij verteld strikt vertrouwelijk gehouden. Samen met jou wordt gekeken naar de beste vervolgstappen na de melding en als jij niet wilt dat de VCP vervolgstappen zet of iets met jouw verhaal doet, dan gebeurt dat niet.

   


  VCP-er van sv Hatto-Heim:

  Jeannette Harmsen-Lindeboom, vcp@svhattoheim.nl, 06 - 38 25 42 48 (liefst via Whatsapp)

  Naast de eigen VCP-er heb jij de mogelijkheid om er voor te kiezen contact op te nemen met één van de drie externe VCP’ers (vanuit Sportkoepel Hattem).

  v Van de Sportkoepel Hattem:

  1. Gradus van Laar, oud-politiefunctionaris, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-50 95 22 61
  2. Liesbeth Rischen, oud-docent, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 80 17 54
  3. Roel Rischen, oud-huisarts,  vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 73 89 63

  VCP’s zijn niet aanspreekbaar over onderwerpen als verschil van inzicht over technisch of bestuurlijk beleid, besluiten van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering of verschil van inzicht over teamsamenstellingen.

   

  Ook kun je altijd en anoniem contact opnemen met het Centrum voor veilige sport Nederland

  0900-2025590 of www.centrumveiligesport.nl.

   

  Meer informatie en het Protocol VertrouwensContactPersoon van de sv Hatto-Heim kun jij vinden onder het tabblad ‘Vereniging’ > ’Organisatie’ > ‘VertrouwensContactPersoon’.