• Ik zal mij even voorstellen voor diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen.
  Mijn naam is Jeannette Harmsen-Lindeboom.
  Na mijn medische opleiding heb ik eerst 15 jaar met plezier gewerkt als doktersassistente.
  Na de geboorte van dochter Simone heb ik mijn werk weer opgepakt in Revalidatiecentrum Vogellanden, als medisch secretaresse in de kliniek.
  Inmiddels doe ik ook dit alweer bijna 20 jaar.
  Ik ben dus bekend met medische zaken en geheimhoudingsplicht.

  In samenspraak met het bestuur van sv Hatto-Heim ben ik nu aangesteld als Vertrouwen Contact Persoon (VCP-er) binnen de vereniging.
  Dit betekent dat, mocht er een geval plaatsvinden binnen de vereniging van grensoverschrijdend gedrag, je bij mij terecht kunt met je melding hiervan.
  Het kan gaan om discriminatie, pestgedrag, geweld (fysiek of verbaal), maar ook om seksuele intimidatie.
  Kortom: voel jij je niet veilig binnen de vereniging, blijf er dan niet mee rondlopen.
  Meld je bij mij. Ik luister naar je en kijk samen met jou hoe je geholpen kunt worden.
  En natuurlijk ga ik integer en zorgvuldig om met je melding.
  Ik ben het best bereikbaar via mijn mailadres: vcp@svhattoheim.nl

   


  Telefoonnummer is 06 - 38 25 42 48

  Protocol Vertrouwens Contact persoon

 • VertrouwensContactPersoon Sportkoepel

 • De sv Hatto-Heim wil een veilige (familie)vereniging zijn, waar iedereen met plezier actief de voetbalsport kan beoefenen, als vrijwilliger de vereniging kan ondersteunen en supporter kan zijn. Ondanks dat de sv Hatto-Heim een gedragscode hanteert waarin de omgangsvormen beschreven worden, valt grensoverschrijdend gedrag niet altijd te voorkomen. Als vereniging tolereren wij grensoverschrijdend gedrag niet. Daarom hebben wij de functie van VertrouwensContactPersoon (VCP) ingesteld.

   

  Als jij als lid toch te maken hebt gekregen met grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidate, machtsmisbruik, pesten, agressie, geweld of discriminatie, dan kun je contact opnemen met onze VCP. Ook bij het signaleren van ontoelaatbare situaties, als je vermoedens in die richting hebt, of als je zelf ergens van beschuldigd wordt, dan kan je terecht bij de VCP.

   

  De VCP is er alleen voor jou. Je kan de VCP benaderen via de telefoon, via whatsapp of via mail. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je, helpt je je verhaal op een rij te zetten en weet waar je terecht kan. Daarbij wordt alles wat jij verteld strikt vertrouwelijk gehouden. Samen met jou wordt gekeken naar de beste vervolgstappen en als jij niet wilt dat de VCP vervolgstappen zet of iets met jouw verhaal doet, dan gebeurt dat niet.

   

  Naast de eigen VCP heb jij de mogelijkheid om er voor te kiezen contact op te nemen met één van de drie externe VCP’s. Ook kun je altijd en anoniem contact opnemen met het Centrum voor veilige sport Nederland 0900-2025590 of www.centrumveiligesport.nl.

   

  De VCP’s zijn:

  v Van de sv Hatto-Heim:

  Jeannette Harmsen-Lindeboom,vcp@svhattoheim.nl  , 06 - 38 25 42 48

  v Van de Sportkoepel Hattem:

  1. Gradus van Laar, oud-politiefunctionaris, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-50 95 22 61
  2. Liesbeth Rischen, oud-docent, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 80 17 54
  3. Roel Rischen, oud-huisarts,  vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 73 89 63

  VCP’s zijn niet aanspreekbaar over onderwerpen als verschil van inzicht over technisch of bestuurlijk beleid, besluiten van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering of verschil van inzicht over teamsamenstellingen.

   

  Meer informatie en het Protocol VertrouwensContactPersoon van de sv Hatto-Heim kun jij vinden onder het tabblad ‘Vereniging’ > ’Organisatie’ > ‘VertrouwensContactPersoon’.