• Ik zal mij even voorstellen voor diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen.
  Mijn naam is Jeannette Harmsen-Lindeboom.
  Na mijn medische opleiding heb ik eerst 15 jaar met plezier gewerkt als doktersassistente.
  Na de geboorte van dochter Simone heb ik mijn werk weer opgepakt in Revalidatiecentrum Vogellanden, als medisch secretaresse in de kliniek.
  Inmiddels doe ik ook dit alweer bijna 20 jaar.
  Ik ben dus bekend met medische zaken en geheimhoudingsplicht.

  In samenspraak met het bestuur van sv Hatto-Heim ben ik nu aangesteld als Vertrouwen Contact Persoon (VCP-er) binnen de vereniging.
  Dit betekent dat, mocht er een geval plaatsvinden binnen de vereniging van grensoverschrijdend gedrag, je bij mij terecht kunt met je melding hiervan.
  Het kan gaan om discriminatie, pestgedrag, geweld (fysiek of verbaal), maar ook om seksuele intimidatie.
  Kortom: voel jij je niet veilig binnen de vereniging, blijf er dan niet mee rondlopen.
  Meld je bij mij. Ik luister naar je en kijk samen met jou hoe je geholpen kunt worden.
  En natuurlijk ga ik integer en zorgvuldig om met je melding.
  Ik ben het best bereikbaar via mijn mailadres: jharmsen64@gmail.com


  Telefoonnummer is 06 - 38 25 42 48

  Protocol Vertrouwens Contact persoon