• Net als afgelopen jaren worden de teams voor de voorjaarsreeks junioren 1e klassen en lager binnenkort weer opnieuw ingedeeld.
  Normaliter worden deze indelingen gebaseerd op de (eind)standen van de najaarsreeks.
  Aangezien er in dit seizoen geen (eind)standen van de najaarsreeks beschikbaar zijn en er slechts een gering aantal wedstrijden zijn
  gespeeld, zal in het voorjaar 2021 in twee delen worden gesplitst van zeven wedstrijden.
  In deze competities worden de teams opgedeeld in poules van 8 waarin een halve competitie wordt afgewerkt.
  De resultaten uit de eerste reeks vormen dan de basis voor de daarna samen te stellen voorjaarsreeks.
  Bij het indelen van de voorjaarsreeks gaan wij er in eerste instantie vanuit dat de teams die uitkomen in de najaarsreeks
  ook weer meedoen aan de voorjaarsreeks.
  Teams die zich gedurende de najaarsreeks hebben teruggetrokken, worden vanzelfsprekend niet meer ingedeeld.
  Omdat de teams in de 4-fasencompetities (leeftijdsgroepen O7 t/m O12) ook een tijd niet hebben mogen spelen kan
  het zijn dat verenigingen inmiddels een correctie moeten doorvoeren op het aantal teams in een leeftijdsgroep.
  Bij het indelen van de teams in de 3e fase gaan wij er in eerste instantie vanuit dat de teams die zouden gaan spelen in de 2e
  fase gewoon zullen deelnemen.
  Teams die zich inmiddels hebben teruggetrokken, worden vanzelfsprekend niet meer ingedeeld.
  Verenigingen die wijzigingen willen aanbrengen in het aantal teams per leeftijdsgroep dienen dit kenbaar te
  maken bij de betreffende competitieleider via contact@knvb.nl.
  De informatie per district is opgenomen in de onderstaande bijlagen.
  Belangrijke data voor het tijdspad met betrekking tot de voorjaarsreeks waarbij is uitgegaan van een herstart van de
  competities op 23 januari 2021.
  In het geval dat dit niet mogelijk is, dan kan dit onderstaande traject aangepast worden.
  Tot 2 december 2020 (Verzoeken die NA deze datum worden ingediend worden NIET meer in behandeling genomen)
  Verenigingen kunnen via de wedstrijdsecretaris specifieke wensen,nieuwe teams, terugtrekkingen of overige wijzigingen per mail
  doorgeven via contact@knvb.nl
  Noot: wensen voor hoger of lager spelen hoeven niet gemeld te worden.
  19 december 2020 Publicatie van de indeling eerste reeks junioren en de 3e fase
  pupillenvoetbal.Noot: Verzoeken tot herziening van de indeling worden NIET in behandeling genomen.
  6 januari 2021 Publicatie van de wedstrijdprogramma’s.
  23 januari 2021 Start van de competities O13 t/m O19
  Start van de 3e fase O7 t/m O12
  Na de tweede en de derde competitieronde zal de competitieleider pro-actief uitslagen monitoren en daar waar nodig en mogelijk
  herindelen

   

   

  KNVB