• Beste ouders/spelers,


  Hierbij ontvangen jullie de voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020.
  In de afgelopen periode hebben wij als Voetbaltechnische Commissie (VTC) deze indeling in onderlinge samenwerking met hoofdleiders, leiders en trainers opgesteld.
  Deze indeling is ‘voorlopig’ omdat in deze periode nog mutaties (aan- en/of afmeldingen) kunnen plaatsvinden die van invloed zijn op de samenstelling van teams.
  De belangrijkste criteria die een rol spelen bij de indeling zijn leeftijd en het niveau van de spelers.
  Dit om de verschillen binnen de teams én in de competitie niet al te groot te laten zijn.
  Bij het bepalen van het niveau van spelers spelen voetbaltechnische criteria (balbeheersing, traptechniek, balsnelheid,spelinzicht) een belangrijke rol. Daarnaast kunnen aspecten zoals coachbaarheid, motivatie,mentaliteit en opkomst bij trainingen en wedstrijden een rol spelen om verschillen tussen spelers duidelijk(er) te maken.
  Mocht u naar aanleiding van deze voorlopige indeling vragen hebben dan kunt u deze stellen tijdens de hiervoor speciaal georganiseerde inloopavonden. Op vragen gesteld via email, telefoon en/of whatsapp gaan wij niet in.
  Wanneer er ten aanzien van (een) bepaalde speler(s) en/of team(s) een (te)groot verschil van inzicht ontstaat tijdens de inloopavond parkeren we de discussie en bespreken we dit op een later moment verder.
  Dit vanwege de beperkt beschikbare tijd tijdens de inloopavond.
  De inloopavonden vinden plaats op:

  ?? Dinsdag 18 juni 2019 (locatie: bestuurskamer):
  o Onderbouw (JO8 t/m JO12): 19.30 uur ?? 20.30 uur
  o Bovenbouw (JO13 t/m JO19): 20.30 uur ?? 21.30 uur

  ?? Woensdag 19 juni 2019 (locatie: bestuurskamer):
  o Onderbouw (JO8 t/m JO12): 19.30 uur ?? 20.30 uur
  o Bovenbouw (JO13 t/m JO19): 20.30 uur ?? 21.30 uur

  ?? Donderdag 20 juni 2019 (locatie: bestuurskamer):
  o Onderbouw (JO8 t/m JO12): 19.30 uur ?? 20.30 uur
  o Bovenbouw (JO13 t/m JO19): 20.30 uur ?? 21.30 uur

  Na afloop van de competitie in het najaar zal de indeling door de VTC geëvalueerd worden.
  Dit in onderlinge afstemming met hoofdleiders, leiders en trainers.
  Mocht hieruit blijken dat het beter is dat spelers voor aanvang van de competitie in het voorjaar van team wijzigen dan zal dit in onderlinge
  afstemming met ouders/spelers plaatsvinden.
  We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met sportieve groet,
  VTC s.v. Hatto-Heim