• Het kan weer en mag weer: de Vrijwilligersavond!
  Binnen onze vereniging zijn velen die hun vrije tijd op één of andere wijze ter
  beschikking stellen aan de sv Hatto-Heim. Het is een goede traditie om met hen
  jaarlijks stil te staan bij deze inzet in de vorm van een vrijwilligersavond.
  Om bekende redenen was dat een tweetal jaren niet mogelijk. Met het opheffen
  van de beperkingen willen wij deze traditie weer in ere herstellen. Daarom
  nodigen wij een ieder die als vrijwilligers zich inzet voor de sv Hatto-Heim uit
  voor de vrijwilligersavond 2022. Het spreekt voor zich dat de partners van onze
  vrijwilligers ook uitgenodigd zijn.
  De vrijwilligersavond is onder het genot van een door het bestuur aangeboden
  buffet op

  Vrijdag 3 juni 2022 vanaf 19.00 uur in het clubhuis.